moje svatba v Rime

italiano english Moje svatba v Římě - Facebook Moje svatba v Římě - Linkedin Moje svatba v Římě - InstagramSmíšené svatby: setkání dvou rozdílných kultur

Smíšené svatby

Smíšené svatby v Itálii jsou stále častější a když se smíšený pár rozhodne mít svatbu, je to obohacení nejen pro nastávající manželé, jejich příbuzné a přátelé, ale také pro celou komunitu.

Je spoustu výhod, které mohou vyplynout se smíšeneho sňatku, jako například možnost naučit se jinému jazyku, nové kultuře a tradicím, možnost ocenit typickou kuchyni vzdálených zemí, tohle všechno napomůže k hlubšímu poznaní našeho partnera.

Když se pár rozhodne, že bude mít svatbu, stěstí a radost převládají nade vše, začíná se uvažovat nad tím, který kostel to bude, jestli se jedná o církevní svatbu, nebo které romantické místo si vybereme na civilní obřad.

Budoucí nevěsta začíná přemýšlet o šatech, květinách a dekoracích, o fotografovi, zatímco ženich uvažuje o hudbě k tanci, o tom jestli se povezou novomanželé ve starodávném nebo v moderním automobilu, který by si mohl dokonce i sám řídit.

Často se však zapomene na tu nejdůležitější část svatebních příprav, na kterou se musí brát ohled ještě dříve, než se začne celá svatba plánovat a to je byrokratická část a dokumentace, tak aby byl sňatek platný.


Příprava dokumentace

Příprava dokumentů je velmi důležitý aspekt. Je to základ pro to, aby civilní nebo církevní sňatek byl platný, hlavně pro smíšené páry, u kterých každá země má k přípravě dokumentace různorodý postup.

Jestě více komlikovaná situace nastává, kdy jak ženich tak i nevěsta mají jinou národnost, každý z nich pocházi z rozlyšného kontinentu, nebo bydlí v jiné zemi, než jakou mají státní příslušnost.

V Itálii, pro uzavření sňatku, je nutno mít nulla osta, to je dokument, který dokazuje, že jak ženich, tak nevěsta jsou svobodní a mohou uzavřít sňatek.

Každá země má své vlastní pravidla a postup, kterými se musí řídit. V některých zemích nulla osta výstaví přímo daná země na vlastním území. Tento postup umožní budoucímu páru, který se rozhodl mít svatbu v Itálii, přijet i pouhý jeden den před svatbou.

V jiných případech musí budoucí manželský pár osobně na Ambasádu své země v Itáli, buď v Říme nebo v Miláně, kde mu bude vystaveno nulla osta po předložení žádaných dokumentů a kde se doba vystavení pohybuje od jednoho dne do jednoho týdne.

V některých případech, jako například pro páry z Ruska, je možné zažádat i vyzvednout dokumentaci přímo prostřednictvím naší agentury wedding planner, bez přítomnosti snoubenců.

Některé státy, jako např. Amerika, musí mít "dichiarazione giurata" a "atto notorio", které nahrazují nulla osta a o oba dva dokumenty se může zažádat v Itálii, v Římě na americké ambasádě a pak na civilním soudu za přítomnosti dvou svědků a tlumočníka.

Jakmile je mulla osta, nebo podobný dokument vystaven, posledním úkolem páru je odevzdat jej naší agenuře, která se zabývá organizací svateb. Ta opatří jěště poslední konrolu a razítka na prefektuře a nakonec celou dokumentaci doručí na místo, které si snoubenci vybrali k svatbě.

Každá svatba je odlišná, je jedinečná nejen pro nevěstu a ženicha, ale také pro svatební agenturu, která musí připravit byrokratickou část podle národnosti snoubenců.

Svěřit se agentuře Moje Svatba v Římě, která se specializuje na smíšené svatby párů pocházejících z celého světa, zaručí nejenom klid a pohodu během svatebních příprav, ale osvobodí snoubence od nudné přípravy, ztráty času a úsilí během byrokratické části příprav, bez kterých by ale svatba v Itálii nebyla legálně platná.


Svatební obřad

Smíšené svatby

Páry s odlišnou vírou musí čelit první překážce, která vyplývá z jejich náboženského rozdělení (jako například katolické a muslimské) a nemají v úmyslu se vzdát společného snu mít svatbu.

V Itálii se preferují církevní obřady mezi páry stejné víry, jako židovské, muslimské, katolické nebo jiné. Stejně tak existuje i možnost smíšeného církevního obřadu, kterému musí předcházet podrobná předmanželská příprava, která je velmi důležitá, pokud jde o podmínky oslavy kanonicky platného manželství.

Jediný náboženský obřad platný v Itálii i pro civilní účely je katolický obřad.

Snoubenci, kteří nemají katolickou víru, ale chtějí mít církevní svatební obřad v Itálii, se mohou obrátit na Sinagogu, Moskeu, Ortodoxní nebo Luteránský kostel, které se však nenachází na celém území Itálie.

Řím je to pravé místo k oslavě církevního sňatku, neboť je bohatý na kostely různých náboženství, jako je synagoga na Lungotevere de 'Cenci, Velká mešita v oblasti Parioli (kulturní islámské centrum, jedno z největších mešit mimo oblast Islámského světa, který má kapacitu více než 12 000 lidí), Ruská pravoslavná církev sv. Kataríny, Pravoslavný kostel sv. Theodora na Palatinu, Koptský ortodoxní kostel sv. Jiří, Rumunský pravoslavný kostel ve Via Ostiense a mnoho dalších.

Existují smíšené sňatky mezi věřícími, ale také mezi ateisty a věřícími, a proto se často tyto páry rozhodnou jen pro civilní obřad, který i tak v každém případě bude jedinečnou a nezapomenutelnou událostí také díky vašemu svatebnímu koordinátorovi, který se o naprosto všechno postará.

Během civilního obřadu, starosta města nebo jeho zástupce provede obřad v italském jazyce, takže je nutný tlumočník ve vašem jazyce, kterého vám naše agenura obstará a který bude tlumočit celý obřad. Při církevních obřadech se obvykle preferuje kněz nebo oddávající, kteří mluví stejným jazykem jako budoucí manželé.

Naše agentura Moje svatba v Římě se postará nejen o byrokratickou část před svatbou a rezervaci zvoleného místa pro obřad, ale i o zaslání svatební listiny manželům po svatbě.

Samozřejme to bude jen začátek naší práce pro vaši svatbu, zajistíme všechny potřebné služby a exkluzivní místa na svatební hostinu, postaráme se o květinovou výzdobu, auto pro snoubence a autobusy pro hosty, fotografa, kadeřníka a kosmetičku, hudbu a tak dále.

Můžete nám napsat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, abyste získali nabídku přizbůsobenou vám, nebo si můžete prohlédnout naše balíčky, které byly již připraveny pro svatbu jako nezapomenutelný zážitek na exkluzivních místech.